Andrew Tate har en fortid som professionel kampsportsudøver og er nu en kendt internetpersonlighed. Han er blevet genstand for opmærksomhed på grund af sine udtalelser og handlinger på sociale medier, som har været kontroversielle og krænkende for mange mennesker. Især hans holdninger til emner som kønsroller, race og politik har affødt kritik og modstand fra en række mennesker.

En af hans mest diskuterede udtalelser er hans påstand om, at kvinder, der er blevet udsat for voldtægt eller seksuelle overgreb, bærer ansvaret for deres egen situation. Denne udtalelse har vakt harme og modstand fra mange, og nogle har endda opfordret til boykot af hans virksomhed og sociale mediekonti. Det er vigtigt at understrege, at den slags udtalelser kan være skadelige og krænkende for ofre for seksuelle overgreb og voldtægt.